Có ai biết vui lòng giúp tui chút nhé!
Thuế thu nhập của doanh nghiệp xây dựng hiện nay tính thế nào?
Cty thiết kế và thi công luôn.! Và hiện có chính sách nào cho doanh nghiệp xây dựng mới thành lập hay không?
Cty tôi có 4 thành viên tham gia góp vốn thì Cty tôi có phải là cty cổ phần hay không? chúng tôi chỉ muốn thành lập cty 1 thành viên.
Cám ơn nhiều nhé!