Nếu iPhone không tắt được hay màn hình, ứng dụng bị treo. Bấm và giữ phím Home bên dưới màn hình ít nhất là 6 giây, cho đến khi ứng dụng bạn đang sử dụng tắt. Nếu cách trên không được, thì hãy tắt iPhone và sau đó mở lại. Bấm và giữ nút Sleep/Wake bên trên iPhone khoảng vài giây đến khi một thanh kéo ngang màu đỏ hiện lên, và sau đó kéo thanh này. Tiếp theo, bấm và giữ nút Sleep/Wake cho đến khi logo của Apple hiện lên. Nếu cách này cũng không được, thì bạn có thể reset iPhone. Bấm vào giữ cả 2 nút Sleep/Wake và Home cùng lúc ít nhất là 10 giây, cho đến khi logo của Apple hiện lên.

Nâng cấp và Khôi phục phần mềm iPhone

Bạn có thể sử dung iTune để nâng cấp hay khôi phục lại phần mềm iPhone. Bạn nên lúc nào cũng nâng cấp iPhone lên phần mềm mới nhất. Ngoài ra bạn cũng có thể khôi phục lại phần mềm, đưa iPhone trở lại trạng thái ban đầu.

Nếu bạn khôi phục lại, toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa khỏi iPhone, bao gồm cả nhạc, phim ảnh, những thông tin cá nhân khác. Toàn bộ các thiết lập trên iPhone sẽ được khôi phục lại trang thái ban đầu.

1. Hãy đảm bảo là bạn có kết nối vào Internet và cài đặt phiên bản iTunes mới nhất từ ww.apple.com/itunes.
2. Kết nối iPhone vào máy tính.
3. Trong iTunes, chọn iPhone ở cửa sổ Source và bấm vào thẻ Summary.
4. Bấm "Check for Update". iTunes sẽ cho bạn biết nếu có phiên bản mới của phần mềm iPhone.
5. Bấm Update để cài đặt phiên bản mới nhất. Hoặc bấm Restore để khôi phục iPhone lại như tình trạng bàn đầu, và xoa toàn bộ dữ liệu trên máy.

Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình để hoàn thành quá trình khôi phục.

Cài đặt lại toàn bộ thiết lập

Chọn General > Reset và bấm Reset All Settings
Toàn bộ những thiết lập và tùy chỉnh của bạn được cài đặt lại như mặc định ban đầu. Những thông tin như danh bạ, lịch, nhạc, và phim ảnh sẽ không bị xóa.

Xóa toàn bộ nội dung và thiết lập
Chọn General > Reset và bấm "Erase All Content and Settings."
Toàn bộ những thông tin và tài liệu sẽ bị xóa. Bạn cần phải đồng bộ hóa iPhone với máy tính để khôi phục lại dạnh bạ và các dữ liệu khác.

Cài đặt lại thiết lập Network
Chọn General > Reset và bấm Reset Network Settings