Java là ngôn ngữ độc lập với hệ thống nền (platform), nghĩa là ứng dụng Java sau khi được dịch ra mã trung gian là bytecode, có thể chạy trên bất kỳ hệ thống nền nào (dùng CPU Intel, Sun, Motorola...). Như vậy về nguyên lý, Java và các class trong các package chuẩn của bộ JDK (do hãng Sun viết) không cung cấp phương tiện nào để bạn đọc được thông tin Processor ID của máy cụ thể.