Những hành vi nào được coi là vi phạm về thủ tục thuế?
Cách đặt vé máy bay giá rẻ khuyến mãi cho đoàn du lịch.
Số câu trả lời (1)

Những hành vi sau bị coi là vi phạm thủ tục thuế :

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế sau ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế;

b) Nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 33 của Luật quản lý thuế nêu trên;

c) Nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hoá nhập khẩu trong khoảng thời gian từ ngày hết hạn phải nộp tờ khai hải quan đến trước ngày xử lý hàng hoá không có người nhận theo quy định của Luật hải quan. Ngày hết hạn phải nộp tờ khai hải quan là ngày thứ 30 kể từ ngày hàng hoá đến cửa khẩu;

d) Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế, trừ trường hợp người nộp thuế khai bổ sung trong thời hạn quy định;

đ) Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế;

e) Vi phạm các quy định về chấp hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Đặt Vé Máy Bay Giá Cực Rẻ
Giá Vé Rẻ Nhất. Đặt Online Dễ Dàng. Giao Vé Tận Nhà. Giảm 50% Phí DVụ.
Xem nhiều nhất

Vietcombank liên kết với các ngân hàng nào?

1 trả lời - 6965 lượt đọc

Đổi USD lấy tiền Việt ở đâu?

2 trả lời - 3829 lượt đọc

Vì sao Chúa Jesu bị đóng đinh?

1 trả lời - 3514 lượt đọc

cách kiếm tiền online 10-20 dollar 1 ngày

0 trả lời - 3350 lượt đọc
Các câu hỏi khác
Cho tôi hỏi nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế như thế nào?1 trả lời - 213 lượt đọc
Hành vi nào được coi là vi phạm pháp luật về thuế?1 trả lời - 233 lượt đọc
Trường hợp nào thì việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được áp dụng bằng biện pháp thu hồi mã số thuế ?1 trả lời - 217 lượt đọc
Cho em hỏi trường hợp nào thì áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan ?1 trả lời - 233 lượt đọc
Trách nhiệm của bên thứ ba đang có khoản nợ hoặc giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định h1 trả lời - 265 lượt đọc
Thời hạn để cơ quan quản lý thuế được quyền bán đấu giá tài sản kê biên là bao lâu?1 trả lời - 207 lượt đọc
Những tài sản nào không được kê biên để thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế?1 trả lời - 255 lượt đọc
Trường hợp nào thì việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được thực hiện bằng biện pháp kê biên tài sản, bán1 trả lời - 276 lượt đọc
Tổ chức sử dụng lao động có trách nhiệm như thế nào?1 trả lời - 186 lượt đọc
Việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập được thực h1 trả lời - 201 lượt đọc
Việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đượ1 trả lời - 298 lượt đọc
Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế phải bao gồm những nội dung gì?1 trả lời - 189 lượt đọc
Cho tôi hỏi trường hợp này thanh tra viên có được phép thu giữ tang vật không?1 trả lời - 212 lượt đọc
Cho tôi hỏi trình tự thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như thế nào?1 trả lời - 219 lượt đọc
Cơ quan quản lý thuế có được phép áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trước khi có quyết1 trả lời - 246 lượt đọc
Cho tôi hỏi ai có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế?1 trả lời - 227 lượt đọc
Khi nào thì các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế hết hiệu lực?1 trả lời - 502 lượt đọc
Có những biện pháp nào để cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế?1 trả lời - 232 lượt đọc
Trường hợp nào người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế?1 trả lời - 263 lượt đọc
Quy định không được khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong trường hợp1 trả lời - 203 lượt đọc
Việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế được tiến hành như thế nào?1 trả lời - 247 lượt đọc
Có quyền tạm giữ tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế không?1 trả lời - 289 lượt đọc
Việc thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế được quy định như thế nào?1 trả lời - 227 lượt đọc
Các biện pháp trong thanh tra thuế được áp dụng đối với trường hợp nào?1 trả lời - 222 lượt đọc
Kết luận thanh tra thuế phải bao gồm những nội dung gì?1 trả lời - 318 lượt đọc
Đối tượng thanh tra thuế có nghĩa vụ và quyền gì?1 trả lời - 310 lượt đọc
Em muốn biết người ra quyết định thanh tra thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?1 trả lời - 284 lượt đọc
Hỏi thời hạn một lần thanh tra thuế được qui định như thế nào?1 trả lời - 242 lượt đọc
Cho tôi hỏi thời gian phải gửi quyết định thanh tra thuế cho đối tượng thanh tra là bao lâu?1 trả lời - 222 lượt đọc
Vé máy bay giá rẻ hangkhonggiare247.vn
đặt vé máy bay giá rẻ vietjet air khuyến mại