Có phải trường ca Khan Đam San là bộ sử thi của dân tộc Ê Đê?
Số câu trả lời (1)

Chính xác, người Êđê có kho tàng văn học truyền miệng phong phú: thần thoại, cổ tích, ca dao, tục ngữ, đặc biệt là các Khan (trường ca, sử thi) nổi tiếng với Khan Đam San, Khan Đam Kteh Mlan...

Có nhiều mẫu website đẹp, hiện đại, dễ sử dụng. LH:04.37880808/ 04.37880909
Quảng cáo Google adwords, tối ưu quảng cáo và ngân sách Google adwords, chi phí hợp lý, quảng cáo xuất hiện trên google top3 VIP, top 10, cam kết hiển thị.
Xem nhiều nhất

Xin chỉ cách tự làm Hang Đá đón Noel?

4 trả lời - 5553 lượt đọc

Tỉnh An Giang có bao nhiêu thị xã, huyện?

1 trả lời - 5537 lượt đọc

1 yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

4 trả lời - 4325 lượt đọc

Việt Nam nằm trong vùng đới khí hậu nào?

1 trả lời - 3311 lượt đọc

Câu gái hơn hai trai hơn một có nghĩa gì?

1 trả lời - 2402 lượt đọc

Boxing day là ngày gì vậy nhỉ?

1 trả lời - 2050 lượt đọc

Vua Quang Trung lúc nhỏ có tên là gì?

1 trả lời - 2019 lượt đọc

Bài tam cúc là gì? gồm những quân nào?

1 trả lời - 1804 lượt đọc
Các câu hỏi khác
Hiện nay người Ê Đê có khoảng bao nhiêu người? Họ thường sống ở đâu?1 trả lời - 190 lượt đọc
1 số nghi lễ, cúng của người Chu Ru là?0 trả lời - 186 lượt đọc
Đời sống tinh thần của người Chu Ru đa dạng và phong phú như thế nào?1 trả lời - 270 lượt đọc
Nhạc cụ đặc sắc của người Chu Ru là?0 trả lời - 192 lượt đọc
Lễ cúng thần Bơ – mung của người Chu Ru được tiến hành như thế nào?0 trả lời - 307 lượt đọc
Phong tục tập quán mà người Chu Ru còn lưu truyền đến ngày nay là?1 trả lời - 318 lượt đọc
Người Chu Ru thường cư trú ở đâu và ngôn ngữ họ nói là ngôn ngữ gì?1 trả lời - 298 lượt đọc
Nhà cửa người Chăm miền Nam được xây dựng như thế nào?1 trả lời - 207 lượt đọc
Người Chăm theo chế độ mẫu hệ hay phụ hệ?1 trả lời - 281 lượt đọc
Người Chăm có tổ chức cộng đồng như thế nào?1 trả lời - 175 lượt đọc
Người Chăm sinh sống bằng cách làm gì?1 trả lời - 154 lượt đọc
Cộng đồng người Chăm sống nhiều nhất ở đâu?0 trả lời - 411 lượt đọc
Trang phục các phụ nữ nhóm Chăm mặc là?1 trả lời - 225 lượt đọc
Trang phục nam truyền thống của người Chăm là?1 trả lời - 290 lượt đọc
Người Si La cư trú ở đâu tại Việt Nam?1 trả lời - 180 lượt đọc
Người Si La tổ chức cộng đồng như thế nào?1 trả lời - 172 lượt đọc
Người Si La mai táng người chết như thế nào?1 trả lời - 138 lượt đọc
Trang phục người phụ nữ Si La mặc có đặc điểm gì?1 trả lời - 184 lượt đọc
Trang phục nam giới Phù Lá mặc có nét gì đặc sắc?1 trả lời - 165 lượt đọc
Nhà cửa người Phù Lá có đặc điểm gì?1 trả lời - 173 lượt đọc
Theo tục người Phù Lá, việc hôn nhân diễn ra như thế nào?1 trả lời - 159 lượt đọc
Người Phù Lá thường sinh sống bằng cách làm gì?1 trả lời - 153 lượt đọc
Trang phục phụ nữ Lô Lô có đặc điểm gì?1 trả lời - 163 lượt đọc
Người Lô Lô có nhạc cụ truyền thống nào?1 trả lời - 172 lượt đọc
Dân tộc Phù Lá cư trú ở đâu tại Việt Nam?1 trả lời - 169 lượt đọc
Tín ngưỡng mà người Lô Lô theo là?1 trả lời - 177 lượt đọc
Trang phục nam giới Lô Lô có gì đặc điểm gì?1 trả lời - 162 lượt đọc
Người Lô Lô bảo quản trống bằng cách gì?1 trả lời - 223 lượt đọc
Người Lô Lô có nhạc cụ truyền thống nào1 trả lời - 158 lượt đọc
Vé máy bay giá rẻ Dichvubay.com