Có phải trường ca Khan Đam San là bộ sử thi của dân tộc Ê Đê?
Số câu trả lời (1)

Chính xác, người Êđê có kho tàng văn học truyền miệng phong phú: thần thoại, cổ tích, ca dao, tục ngữ, đặc biệt là các Khan (trường ca, sử thi) nổi tiếng với Khan Đam San, Khan Đam Kteh Mlan...

Có nhiều mẫu website đẹp, hiện đại, dễ sử dụng. LH:04.37880808/ 04.37880909
Quảng cáo Google adwords, tối ưu quảng cáo và ngân sách Google adwords, chi phí hợp lý, quảng cáo xuất hiện trên google top3 VIP, top 10, cam kết hiển thị.
Xem nhiều nhất

Tỉnh An Giang có bao nhiêu thị xã, huyện?

1 trả lời - 6433 lượt đọc

Xin chỉ cách tự làm Hang Đá đón Noel?

4 trả lời - 5760 lượt đọc

1 yên Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

4 trả lời - 5049 lượt đọc

Việt Nam nằm trong vùng đới khí hậu nào?

1 trả lời - 3943 lượt đọc

Câu gái hơn hai trai hơn một có nghĩa gì?

1 trả lời - 2689 lượt đọc

Vua Quang Trung lúc nhỏ có tên là gì?

1 trả lời - 2484 lượt đọc

Boxing day là ngày gì vậy nhỉ?

1 trả lời - 2405 lượt đọc
Các câu hỏi khác
Hiện nay người Ê Đê có khoảng bao nhiêu người? Họ thường sống ở đâu?1 trả lời - 201 lượt đọc
1 số nghi lễ, cúng của người Chu Ru là?0 trả lời - 195 lượt đọc
Đời sống tinh thần của người Chu Ru đa dạng và phong phú như thế nào?1 trả lời - 300 lượt đọc
Nhạc cụ đặc sắc của người Chu Ru là?0 trả lời - 206 lượt đọc
Lễ cúng thần Bơ – mung của người Chu Ru được tiến hành như thế nào?0 trả lời - 336 lượt đọc
Phong tục tập quán mà người Chu Ru còn lưu truyền đến ngày nay là?1 trả lời - 343 lượt đọc
Người Chu Ru thường cư trú ở đâu và ngôn ngữ họ nói là ngôn ngữ gì?1 trả lời - 316 lượt đọc
Nhà cửa người Chăm miền Nam được xây dựng như thế nào?1 trả lời - 231 lượt đọc
Người Chăm theo chế độ mẫu hệ hay phụ hệ?1 trả lời - 298 lượt đọc
Người Chăm có tổ chức cộng đồng như thế nào?1 trả lời - 192 lượt đọc
Người Chăm sinh sống bằng cách làm gì?1 trả lời - 179 lượt đọc
Cộng đồng người Chăm sống nhiều nhất ở đâu?0 trả lời - 453 lượt đọc
Trang phục các phụ nữ nhóm Chăm mặc là?1 trả lời - 232 lượt đọc
Trang phục nam truyền thống của người Chăm là?1 trả lời - 312 lượt đọc
Người Si La cư trú ở đâu tại Việt Nam?1 trả lời - 192 lượt đọc
Người Si La tổ chức cộng đồng như thế nào?1 trả lời - 181 lượt đọc
Người Si La mai táng người chết như thế nào?1 trả lời - 151 lượt đọc
Trang phục người phụ nữ Si La mặc có đặc điểm gì?1 trả lời - 204 lượt đọc
Trang phục nam giới Phù Lá mặc có nét gì đặc sắc?1 trả lời - 184 lượt đọc
Nhà cửa người Phù Lá có đặc điểm gì?1 trả lời - 183 lượt đọc
Theo tục người Phù Lá, việc hôn nhân diễn ra như thế nào?1 trả lời - 174 lượt đọc
Người Phù Lá thường sinh sống bằng cách làm gì?1 trả lời - 167 lượt đọc
Trang phục phụ nữ Lô Lô có đặc điểm gì?1 trả lời - 169 lượt đọc
Người Lô Lô có nhạc cụ truyền thống nào?1 trả lời - 191 lượt đọc
Dân tộc Phù Lá cư trú ở đâu tại Việt Nam?1 trả lời - 191 lượt đọc
Tín ngưỡng mà người Lô Lô theo là?1 trả lời - 198 lượt đọc
Trang phục nam giới Lô Lô có gì đặc điểm gì?1 trả lời - 174 lượt đọc
Người Lô Lô bảo quản trống bằng cách gì?1 trả lời - 236 lượt đọc
Người Lô Lô có nhạc cụ truyền thống nào1 trả lời - 181 lượt đọc
Vé máy bay giá rẻ Dichvubay.com