Mình có một số thắc mắc trong việc làm hồ sơ đk vào trường dự bị đại học, ai cũng đăng kí như mình, hoặc đã từng đăng kí ... tư vấn giúp mình vs