Máy mình bị nhiễm virus thì phải, vào Chrome trang chủ cứ bị qv06.com nhảy lên, mình dùng mọi cách mà không xóa được. Mặc dù đã cài lại trang chủ và các cài đặt khác, xóa qv06 trong mục target của Properties Chrome và làm theo hướng dẫn:

mà vẫn không được. Ai có cách nào xóa được chỉ mình với ><