Các bác giải quyết giúp vụ này:

Con ss e2121b mua của Viettel đã lâu, từng cài và xóa rất nhiều ứng dụng và game không sao. Thế nhưng vào một tối mát trời, tải 1 game về rồi...

-> Lỗi game

-> Xóa

-> Sụt nguồn

-> Mở máy

-> Không thấy còn ứng dụng nào

-> Kiểm tra bộ nhớ: còn trống khoảng 2,4Mb

-> Kiểm tra bộ nhớ chung: Game & App [4500 Kb] => Bị ẩn

Vậy đó. Bác nào biết làm ơn chỉ giùm cách khôi phục hoặc XÓA toàn bộ JAVA nhé, không có cable ss nối PC đâu.