Rất tốt.Tuy nhiên bạn thỉnh thoảng phải lôi nó ra khỏi gầm giường vì nó dễ bị kẹt trong đó.