Có ai bị lỗi này chưa? Lỗi "iPad chưa được sao lưu"

Cái iPad nó cứ hiện ra thông báo "iPad chưa được sao lưu. iPad này chưa được sao lưu. Sao lưu xảy ra khi iPad này được cắm vào, khóa và kết nối wi-fi. OK". Bấm OK hoài mà nó không tắt.

-> Cách khắc phục (mình đã thử làm và hết lỗi):

-Cài iTunes trên máy tính

-Backup iPad

-Restore iPad

-Kết thúc thành công