Chế độ trợ cấp cho người nghỉ hưu non do tinh giảm biên chế?

Mọi người cho cháu hỏi một câu

Trường hợp ông Lợi đang là phó phòng một doanh nghiệp, năm nay 56 tuổi. Năm năm trước ông đã tốt nghiệp ĐH tại chức. Ông đã đóng bảo hiểm được 30 năm. Nay ông bị buộc thôi việc do tinh giảm biên chế. Em xin hỏi ông sẽ được trợ cấp như thế nào?
Em đã tìm hiểu nghị định 132 về tinh giẩm biên chế. Theo tính toán của em thì ông nhận được trợ cấp là 244 triệu đồng (lương hiện tại 4 triệu một tháng).Em áp dụng cả điều 5 và 7
Theo mọi người ông có nhận được trợ cấp thôi việc ko và tiền trợ cấp em tính đúng ko? Ông Lợi có vừa được nhận trợ cấp về hưu trước tuổi và trợ cấp hưu trí không?
Ông sẽ nhận số tiền này vào lúc nào? Cơ quan nào sẽ chi trả?

Cảm ơn mọi người. Em cần gấp lắm!