Biển báo mình cần làm là hình tròn nhưng kíck cỡ của nó thì mình bí chả biết mô tê gì bạn nào cứu bồ mình zới.