Tốc độ làm lạnh (BTU/h) :12000

Bạn có thể tham khảo thông số kỹ thuật tại link này

http://vatgia.com/387/352808/thong_so_ky_thuat/mitsustar-ma-c12sh-y.html