hả/ cái này xa quá...mình ở hà nội cơ...nhưng mà sao bác vào tận đấy mua thế/