Mình có con iphone 3G 8Gb nhưng không quay phim được, anh em chi mình nên cài phần mền nào để quay phim được.Cai đặc thế nào?cam on