Dòng xe này công ty xe máy sufat đã ngưng sản xuất nên không có giá củ thể
Xe mới thì tầm 9 - 11,5 tr
X cũ thì tầm 4 - 7 tr tùy trạng thái mới cũ của xe