Nón lá Việt Nam có lịch sử từ rất lâu đời. Nhưng chính xác nón có tự bao giờ và ai là người sáng chế ra chiếc nón thì ngay cả những người thâm niên nhất trong nghề nón cũng không thể biết. Chỉ biết rằng, hình ảnh tiền thân của chiếc nón đã được chạm khắc trên trống đồng Ngọc Lũ, trên thạp đồng Đào Thịnh vào khoảng 2500 - 3000 năm về trước.